ONKOPLASTİK MEME SEMPOZYUMU (13-14 Mayıs 2022)

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, S.B.Ü Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzmir Meme Hastalıkları Derneği

YER

Ege Palas Business Hotel, İzmir

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu

Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu

S.B.Ü Tepecik E.A.H., Genel Cerrahi

Prof. Dr. M.Ali Gülçelik

Prof. Dr. M.Ali Gülçelik

S.B.Ü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Doç. Dr. Cem Karaali

Doç. Dr. Cem Karaali

S.B.Ü Tepecik E.A.H., Genel Cerrahi

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

S.B.Ü Tepecik E.A.H., Tıbbi Onkoloji

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Bekir Kuru

Prof. Dr. Bekir Kuru

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B

Prof. Dr. Gürsel Soybir

Prof. Dr. Gürsel Soybir

İstanbul Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Prof. Dr. Lütfi Doğan

Prof. Dr. Lütfi Doğan

S.B.Ü Ankara AY Onkoloji SUAM cerrahi Onkoloji Kliniği

Prof. Dr. M. Kemal Atahan

Prof. Dr. M. Kemal Atahan

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi

KONGRE TAKVİMİ

13 Mayıs 2022, Cuma

08.45−09.00 Açılış

09.00−09.15 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Sevinç
Türkiye’de onkoplastik meme cerrahisi yolculuğu – Dr. Bülent Alıç

Oturum Başkanları: Dr. Necati Özen, Dr. Levent Yeniay
09.15-09.30 Anatominin onkoplastik önemi ve yaş ile memenin morfolojik değişimi – Dr. Süleyman Aksoy
09.30-09.45 Onkoplastik cerrahide planlama – Dr. Bülent Koca
09.45-10.00 Onkoplastik cerrahide kadranların önemi ve kadranlara göre yaklaşım – Dr. Bekir Kuru
10.00-10.15 Tümör tipi onkoplastik tekniği etkiler mi? Ne yapmalı? (Paget, lobüler kanser, duktal karsinoma
insitu vb.) – Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak
10.15-10.30 Meme koruyucu cerrahinin estetik sorunları neden olur? Nasıl düzeltilir? – Dr. Mehmet Ali Koçdor
10.30-10.50 Katkı ve Soru

10.50-11.05 Kahve arası

Oturum Başkanları: Dr. Varol Çelik, Dr. Fikret Ezberci
11.05-11.20 Üst iç kadran kadran tümörlerine onkoplastik yaklaşım – Dr. Lütfi Doğan
11.20-11.35 Küçük memelerde onkoplastik yaklaşımlar – Dr. Betül Bozkurt
11.35-11.50 Komşu alanlardan meme hacim doldurma teknikleri – Dr. Melih Akıncı
11.50-12.05 Onkoplastik cerrahi sonrası takipte radyolojik sorunlar – Dr. Merve Gürsoy
12.05-12.20 Neoadjuvan KT sonrası onkoplastik teknikler nasıl? Onkolojik sorun? – Dr. Atakan Sezer
12.20-12.30 Katkı ve Soru

12.30-13.00 Yemek arası

Makromasti ve Kanser
Oturum Başkanı: Dr. Hedef Özgün, Dr. Betül Bolat Küçükzeybek
13.00-13.15 Makromasti sınıflaması, (volüm) ölçümü, pitoz sınıflama ve önemi – Dr. Cem Karaali
13.15-13.30 Makromastide onkolastik meme küçültme – Dr. Mustafa Emiroğlu
13.30-13.45 Benelli mastopeksi önemi, değeri? (Orta ve büyük memelerde) – Dr. M. Kemal Atahan
13.45-14.00 Ekstrem onkoplastiler – Dr. Hasan Karanlık
14.00-14.15 Katkı ve Soru

14.15-14.30 Kahve arası

14.30-16.10 PANEL (Canlı Cerrahi) ve Onkoplastik meme konseyi (eşzamanlı)
Oturum Başkanı: Dr. M. Ali Gülçelik, Dr. M. Kemal Atahan
Panelistler: Dr. Bekir Kuru, Dr. Ali İlker Filiz, Dr. Osman Zekioğlu, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Tarık Salman
14.30-15.20 1. Olgu: Aynı meme kanserine farklı onkoplastik cerrahi teknik seçimleri? Neden? Nasıl?
15.20-16.10 2. Olgu: Onkoplastik Tümör Konseyi- Lokal ileri evre meme kanseri- Vakalarla tartışalım!

 • Açılış 9.30 Açılış
 • Açılış KONUŞMASI: Türkiye’de onkoplastikmeme cerrahisi yolculuğu

1.Oturum. Mod:…..( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Zamanla Memenin morfolojik değişimi ve onkoplastik önemi
 • Lumpektomi ve Onkoplastik cerrahi de planlama
 • Kimlere onkoplastik cerrahi yapılmaz?
 • Tümör biyolojisi cerrahi tekniği nasıl etkiler (lobüler ca. DCİS vb)
 • Koruyucu cerrahi estetik sorunları NEDEN olur VE NASIL düzeltilir?
 • KATKIVESORU (20 dk)

ARA
2. Oturum. Mod…….( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Üst İç kadran kadran tümörlerine onkoplastik yaklaşım
 • Küçük memelerde onkoplastik yaklaşımlar
 • Büyük memelerde onkoplastik yaklaşımlar
 •  Meme cerrahisi geçirenlerde onkoplastik yaklaşımlar
 • Neoadjuvan sonrası onkoplastik teknikler
 • KATKIVE SORU (20 dk)

YEMEK
3. Oturum. MAKROMASTİ VE KANSER Mod…….( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Meme volüm ölçümü ve önemi
 •  Makromasti, pitozsınıflama, anatomisi bilinmesi gerekenler?
 • Binelli mastopeksi
 • Onkolastik meme küçültme
 •  Vertikal mamoplastiler
 • KATKIVE SORU (20 dk)

ARA
4.Oturum Moderatörler :
Triple negatif Meme kanserinde neoadjuvan tedavi

 • Her 2 pozitif Meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi
 • Hormon pozitif Meme kanserinde neoadjuvan tedavi seçenekleri
 • Erken evre meme kanserinde genomik testlerin adjuvan tedavi kararındaki önemi
 • Meme kanserinde adjuvan kemoterapi
 • KATKI VE SORU 20 Dk.

14 Mayıs 2022, Cumartesi

Oturum Başkanları: Dr. Ömer Harmancıoğlu, Dr. Abut Kebudi
09.00-09.15 Meme hastalıklarında yapay zeka ve geleceği – Dr. Mustafa Emiroğlu
09.15-09.30 Endoskopik ve robotik meme cerrahisi – Dr. Mustafa Tükenmez
09.30-09.45 Minimal invaziv (RF, kriyoterapi vb.) meme işlemleri – Dr. Sibel Özkan Gürdal
09.45-10.00 3D ve kök hücre meme yapımı ve beklentiler – Dr. Ümit Ugurlu
10.00-10.15 Onkoplastik komplikasyonlar ve yönetimi – Dr. Sadullah Girgin
10.15-10.30 Meme Kanseri Tedavisinde Elektrokemoterapi – Dr. Merih Altıok

10.30−10.45 Kahve arası

Oturum Başkanları: Dr. Gürhan Sakman, Dr. Nuh Zafer Cantürk
10.45-11.00 Prepektoral implant uygulama (Video anlatım) – Dr. Günay Gürleyik
11.00-11.15 Postpektoral implant uygulama (Video anlatım) – Dr. Belma Koçer
11.15-11.30 LD flepler önemi ve yeri (Video anlatım) – Dr. M. Ali Gülçelik
11.30-11.45 Meme kanseri cerrahisinde yağ dolgu teknikleri yeri – Dr. Yiğit Tiftikçioğlu
11.45-12.00 Protez sonrası lenfoma ve Rekonstrüksiyon sonrası nüks kanser yönetimi – Dr. Ebru Şen
12.00-12.20 Katkı ve Soru

12.20-13.00 Yemek arası

Meme koruyucu kemoterapiler
Oturum başkanları: Dr. Enver İlhan, Dr. Tuğba Yavuzşen
13.00-13.15 Meme kanserinde gen ve hücresel terapiler (Ne bekleniyor?) – Dr. Ahmet Dirican
13.15-13.35 Meme kanserinde neoadjuvan tedavi – Dr. Olçun Ümit Ünal
13.35-13.50 Genetik testler kime hangi test – Dr. Aslı Subaşıoğlu
13.50-14.05 Hangi koruyucu cerrahi? Ne zaman? – Dr. Baha Zengel
14.05-14.20 Erken evre kanserde genomik testlerin adjuvan tedavi kararındaki önemi – Dr. Erhan Gökmen
14.20-14.45 Katkı ve Soru

14.45-15.00 Kahve arası

Oturum Başkanları: Dr. İlknur Bilkay Görken, Dr. Ali Uzunköy
15.00-15.15 Meme ve meme başı koruyucu mastektomi teknik özellikler (Video anlatım) – Dr. Murat Çalıkapan
15.15-15.30 Onkoplastik cerrahi ve rekonstrüksiyonda radyoterapi ne zaman? Nasıl? – Dr. Mihriban Erdoğan
15.30-15.45 Estetik değerlendirme teknikleri Kime? Nasıl? – Dr. Selman Emiroğlu
15.45-16.00 Katkı ve Soru
16.00-16.15 Tüm katılımcılarla kapanış ve sempozyum değerlendirmeleri

 • Saat 9.00
 • Konuşma: Hücresel ve immünoterapiler ne bekleniyor?

5. Oturum. Mod…….( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Meme işlemlerin Yapay zeka ve geleceği
 • Endoskopik meme cerrahisi
 • Robotik meme cerrahisi
 • Minimal invaziv (RF vb) meme işlemleri
 •  3 D ve kök hücre meme yapımı ve beklentiler
 • KATKIVE SORU (20 dk)

ARA
6. Oturum.. Moderatörler 🙁 Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Meme kanserinde adjuvan hormonoterapi
 • Metastatik Triple negatif Meme kanserinde sistemik tedavi
 • Metastatik Her 2 pozitif Meme kanserinde sistemik tedavi
 • Metastatik Hormon pozitif Meme kanserinde sistemik tedavi
 • Meme kanserinde diğer sistemi tedavi seçenekleri(gen tedavisi, immunoterapi v.s.)
 • KATKI VE SORU 20 Dk.

YEMEK
7. oturum: Moderatörler………( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Estetik ve fonksiyonel değerlendirme nasıl?
 • Onkoplastik cerrahi sekelleri ne yapalım?
 • Meme kesileri yeni sınıflama önerisi
 • Onkoplastik komplikasyon yönetimi
 • Meme bası ve meme koruyucu cerrahisi teknik özellikler (Video ile anlatım)
 • KATKI VE SORU (20 Dk.)

ARA
8. oturum: Moderatörler………
( Tüm konuşmalar 15 dK)

 • Pre..postpektoral implant uygulama değeri (Video anlatım)
 • LD flepler önemi ve yeri
 • TRAM flep uygulamaları
 • Meme kanseri cerrahisinde Yağ dolgu teknikleri
 • Komplikasyonlar ve yönetimi
 • KATKI VE SORU 20 Dk.

Ana Konular

 • Onkoplastik cerrahi estetik sorunları
 • Meme koruyucu mastektomiler ve rekonstrüksiyonlar
 • Onkoplastik planlama
 • Küçük memede onkoplastik sorunlar ve çözümler
 • Büyük memede onkoplastik teknikler
 • Meme koruyucu neoadjuvan kemoterapi yaklaşımları
 • Gen terapileri ve hücresel tedaviler
 • Meme cerrahisi estetik değerlendirme
 • Onkoplastik meme konseyi
 • Makromasti ve meme kanseri
 • Yapay zeka ve meme hastalıkları
 • Endoskopik ve robotik meme cerrahisi
 • Kök hücre ve yeniden meme doku ve/veya organ yapımı (3 D yazıcı vb.) yapımı
 • Estetik değerlendirmenin tüm yönleri
 • Komplikasyonlar ve yönetimi
 • Bol ameliyat videoları ile anlatım

Önemli Notlar

 • Ülkemizin önde gelen onkoplastik çalışan hekimleriyle yapılan toplantılar ve deneyimlerin paylaşılması
 • Toplam 100 katılımcı ile sınırlı katılım
 • Meme hastalıklarında onkoplastik odaklı yenilikleri içeren bir sempozyum
 • Makromasti ve meme kanseri ayrıntılı olarak incelenecektir.
 • Onkoplastik meme kanserinde tüm konular derinlemesine olarak görüşülecektir.

Katılımcı Hedefi: Temel olarak cerrahlar, plastik cerrahlar, medikal onkologlar, patologlar, radyologlar, radyasyon onlologlarının ( ve uzmanlık öğrencileri) katılımı hedeflenmiştir.

Katılım Ücreti: Sempozyum katılım kayıt ücreti iki gün 250 TL ve bir gün için 150 TL olarak belirlenmiştir.

Yer: Ege Palas Business Hotel, İzmir